x
De docent Lesvormen Lesgelden Activiteiten Inschrijvingsformulier Algemene bepalingen Media Contact Links Koordirigent Home

  Algemene bepalingen
 

Jaarlijks worden er circa 38 lessen gegeven.
De betaling geschied in 3 termijnen, namelijk einde augustus, november en februari, te voldoen d.m.v. storting op:

Rekeningnummer: NL83INGB0007324645
t.n.v. Peter van Aerts musicus
Kerkstraat 60
5061 EK Oisterwijk


Vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Vakanties lopen parallel aan die van het basisonderwijs.
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, dienen binnen de verzuimperiode 4 lessen te worden doorbetaald. Hierna is geen lesgeld meer verschuldigd. Bij verzuim van de leraar wegens ziekte / arbeidsongeschiktheid, dienen binnen de verzuimperiode 4 lessen te worden doorbetaald. Hierna is geen lesgeld meer verschuldigd. Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan in mindering gebracht op de volgende betalingstermijn.

Continuering van de lessen

Voor elke volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de bestaande cursisten tijdig bericht.

 

 

 

 
 

De docent   |   Lesvormen   |   Lesgelden   |   Activiteiten   |    Inschrijvingsformulier   |   Algemene bepalingen   |   Media   | Contact   |   Links   |    Koordirigent   |   Home  

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan contact@petervanaerts.nl Copyright 2012 Peter van Aerts, musicus. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: zondag 05 januari 2020.